Priser og betingelser

Saltilpassing som avbestilles senere en 1 virkedag innen avtalt tidspunkt faktureres i sin helhet.

Beløp under kr: 3000,- betales ved konsultasjon med Vipps.

TJENESTE

PRIS

Konsultasjon per hest (inkl kjøring)

 1500 kr

Online Saltilpassing

 1000 kr

Bomendring  av sal

 1500 kr

Frakt av sal

Ved sending av sal tur/retur

 299 kr

 600 kr

Bomendring Equipe

Ta kontakt for pris.

Omstopp

Korrigering av omstopp er inkl. innen 3 mnd.

2800 kr

Korrigering av ullstopp

1700 kr

Bytte gjordstropp (per side)

1200 kr

Bakre gjordstoppfester (begge sider)

1000 kr

Fiksing av søm

500 kr

Nye knapper til Prestige

250 kr

Ved kjøp av ny sal inngår en gratis justering/bomendring innen tre måneder. Gjelder ikke ved kjøp av brukt sal.