Priser og betingelser

Hei. Vi hjelper deg gjerne, vi er tilgjengelig på telefonen til en hver tid (ikke natt)

Trenger du raskt svar, ring Edmund på: 4884404

Saltilpassing som avbestilles senere en 1 virkedag innen avtalt tidspunkt faktureres i sin helhet.

Beløp under kr: 3000,- betales ved konsultasjon med Vipps.

TJENESTE

   PRIS

Konsultasjon per hest (inkl kjøring)

 1700 kr

Konsultasjon hest nr 2 - same eier

   900 kr

Online Saltilpassing

 1000 kr

Saltilpassing  ved butikken på Tredal

 1000 kr

Bomendring  av sal

 1700 kr

Frakt av sal inkl embalasje

 400 kr

Frakt ved sending av sal tur/retur ved utprøving.

Dersom kjøp er frakten gratis. 

 600 kr

Bomendring Equipe

Ta kontakt for pris.

Omstopp

3200 kr

Korrigering av omstopp er inkl. innen 3 mnd.

Korrigering av ullstopp

1700 kr

Bytte gjordstropp (per side)

1200 kr

Bakre gjordstoppfester (begge sider)

500 kr

Fiksing av søm

500 kr

Nye knapper til Prestige

250 kr

Kjøper du ny sal er én online-ettersjekk og eventuelle justeringer inkludert. Denne må bestilles innen tre måneder etter salen er mottatt.

Sjekk av ny sal (fysisk sjekk - ikke online) innen 3 mnd etter kjøp av ny sal kr: 500,- inkl endringer

Gjelder ikke ved kjøp av brukt sal.