Utstyr for funksjonshemmede


Ryttersporten er i vekst og fokuset på å omfavne bredden inkluderer også de som står i fare for å falle utenfor idrett og fritidsaktiviteter grunnet funksjonsnedsettelser, manglende utstyr og manglende tilrettelegging av aktiviteter.
De siste årene har det vært økt satsning på ridning for funksjonshemmede, samt en økning i antall ridefysioterapeuter og annet fagpersonell. Til tross for dette ser man at utstyret som benyttes ofte har klare mangler knyttet til sikkerhet og funksjonalitet. Dette kan medføre at den terapeutiske effekten reduseres eller uteblir, noe som igjen kan føre til at mestringsfølelsen og gleden ved aktivitetsutførelsen forsvinner. 
Etterspørselen etter slike produkter er økende og det er dessverre få produkter å spore i inn og utland. Det finnes også svært lite utstyr for denne målgruppen som er produsert i Norge.
På bakgrunn av dette har Skoies AS i 2019 med støtte fra Innovasjon Norge utviklet et utstyrssortiment beregnet på mennesker med funksjonsnedsettelser. Teamet har bestått av Edmund Skoie; innehaver av Skoies AS, salmakerne Arne Kleiven og Hans Tredal og ergoterapeut Emilie Charlotte Aslakstrøm fra Hest og Helse.
I samarbeid med noen av landets rideklubber og rideterapisentre har etterspørselen av egnet utstyr for barn, unge og voksne med fysiske og psykiske handikap blitt kartlagt. Sentrene vi har samarbeidet med er Beitostølen Helsesportsenter, Gjeterud Gård v/ osteopat og fysioterapeut Kjersti Vik i Trøgstad og Hjørgunn Gård og Terapisenter eid av Sanitetsforeningen i Fredrikstad.
Selv om det er et generelt ønske om minst mulig hjelpemidler, da hestens bevegelser alene danner det beste grunnlaget for terapi, er det likevel viktig at det finnes utstyr på markedet som kan tilbys ryttere som av ulike grunner ikke kan benytte seg av konvensjonelt utstyr. Dette kan gjelde mennesker med nedsatt finmotorikk og grep (behov for spesialtøyler), brede spesialstigbøyler med tåkappe (brukere med spesialskotøy) og justerbare fester eller behov for spesialtilpassede saler (f. eks. med justerbare kneputer og forhøyet baksvissel for ekstra stabilitet) for ryttere med spastisitet.
En godt utviklet sal beregnet for økt styrke og stabilitet under ridning, vil mulig kunne ha en overføringseffekt på sittestabilitet og gangfunksjon generelt. 
Mye av utstyret som er beregnet på mennesker med ulike typer funksjonsnedsettelser også en nytteverdi for andre målgrupper, for eksempel nybegynnere og normaltfungerende barn og unge med noe nedsatt balanse eller forsinket sansemotorikk. Ofte kan disse ha vansker med å tilpasse seg hestens bevegelser, og kan nytte seg av utstyr som er beregnet for hovedmålgruppen. 
Sortimentet var ferdigstilt våren 2020 og består av ulike håndtak til å feste på salen, spesialstigbøyler med tåhette, spesialtøyler, spesialpader, spesialsaler og sikkerhetsvester med håndtak. Utstyret kommer etter planen i butikk og på nett våren 2020

18 produkter

per side
Angi synkende retning

18 produkter

per side
Angi synkende retning