Småbitt - 12 mm - Islandshestbitt

Her finner du bitt, som er størrelse 11.5 cm og mindre.