Småbitt - 12.5 cm - 12 mm

Her finner du bitt, som er størrelse 11.5 cm og mindre.